Jednym z głównych celów Suveren Small Arms Poland jest promowanie sportu strzeleckiego jako bezpiecznej i fascynującej dyscypliny. W tym celu wraz z firmą DTF Solutions utworzyliśmy Akademię Strzelecką Suveren Arms

Każdy posiadacz karabinka naszej produkcji (również tych z pod marki AK/AR from Radom) może wziąć udział w darmowym szkoleniu strzeleckim podczas, którego pozna podstawową obsługę karabinka z rodziny AK lub AR15. Program szkolenia jest dopasowany zarówno dla początkujących strzelców jak i tych średnio-zaawansowanych dzięki czemu każdy może znaleźć na nim coś ciekawego. Jedynym warunkiem jest stawienie się na szkolenie z posiadanym karabinkiem SVRN. 

Każdy absolwent kursu otrzymuje stosowny certyfikat ukończenia szkolenia oraz pamiątkę od SVRN. Do kursu można podchodzić wielokrotnie. 

Poniżej zamieszczamy dokładny opis szkolenia, poruszanych zagadnień i wymaganego wyposażenia. 

Akademia Strzelecka Suveren Arms to projekt utworzony wraz z firmą DTF Solutions. 

Akademia Strzelecka Suveren Arms ma przyjemność zaprosić wszystkich właścicieli karabinków AK/AR from Radom na darmowe szkolenie strzeleckie, które ma na celu opanowanie podstawowej obsługi broni z rodziny AR15, zapoznanie się z jej zasadą działania oraz konserwacją. Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów z firmy DTF Solutions z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu cywili oraz służb mundurowych.

W trakcie szkolenia:
• poznasz zasadę działania karabinków z rodziny AR15/AK;
• poznasz zasady kalibracji mechanicznych i optycznych przyrządów celowniczych;
• opanujesz podstawy bezpiecznej obsługi karabinka AR15/AK – praca na bezpieczniku, przygotowanie do strzelania, przeładowania;
• poznasz zasady ergonomii pracy z karabinkiem – poruszanie się z bronią, zmiana postawy, itd.;
• poznasz zasady czyszczenia i konserwacji karabinków z rodziny AR15/AK.

Co musisz zabrać:
• karabinek AR/AK from Radom;
• 150 szt amunicji do karabinka;
• minimum dwa magazynki do karabinka;
• ładownicę na przynajmniej jeden magazynek;
• ochronę słuchu i wzroku;
• coś do picia i jedzenia na czas trwania szkolenia.

Akademia Strzelecka Suveren Arms zapewnia:
• profesjonalną obsługę instruktorską;
• oś strzelecką na czas prowadzenia zajęć;
• materiały dydaktyczne ze szkolenia;
• dużą porcję praktycznej wiedzy i umiejętności.

Udział w szkoleniu mogą wziąć tylko osoby będące właścicielami karabinków wyprodukowanych przez AR/AK from Radom (Pioneer Arms). W celu weryfikacji przynależności jednostki broni prosimy o zabranie Legitymacji Posiadacza Broni do wglądu.

Zapisy – prosimy o wysłanie wiadomości na adres akademia@akfr.pl z danymi osobowymi i nr broni. W przypadku posiadania kilku sztuk karabinkow AR/AK FR prosimy o przesłanie nr broni, z którą uczestnik weźmie udział w szkoleniu.

Minimalna ilość uczestników szkolenia – 8 osób. Zastrzegamy możliwość odwołania lub przełożenia szkolenia na inny termin w przypadku nie zebrania wymaganej liczby uczestników.